Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Zintegrowane nauczanie przedmiotowo- językowe CLIL w nauczaniu języków obcych (e-learning)
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.