Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego w szkole średniej. Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji języka rosyjskiego – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dla
nauczycieli języka rosyjskiego w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej
Cele
  • poznanie metod nauczania języka rosyjskiego
  • poznanie metod kształtujących kompetencje kluczowe na j. obcym
  • wykorzystanie ćwiczeń w nauczaniu j. rosyjskiego i przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych
Tematyka
  • kształtowanie umiejętności językowych
  • nowe metody nauczania języka rosyjskiego z wykorzystaniem Internetu
  • metody przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego
  • analiza podstawy programowej z języka rosyjskiego
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Justyna Kopczyńska ()
Opłaty
30 zł