Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak zachować porządek w klasie – strategie radzenia sobie z dyscypliną – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
nauczycieli różnych specjalności, wychowawców, pedagogów szkolnych
Cele

- rozwijanie wychowawczych kompetencji nauczyciela

Tematyka

- przyczyny zachowań destrukcyjnych w klasie

- metody i sposoby radzenia sobie w sytuacji kryzysowej

- strategie radzenia sobie z klasą w sytuacjach konfliktowych

- redukowanie agresji i napięć

- współpraca w zespole nauczycieli

- współpraca z rodzicami

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
110 zł