Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Lekcja ze smartfonem (zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Lekcja ze smartfonem (zdalnie)
Kierownik
Barbara Iwanowska
Liczba godzin:
2
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.