Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Grupa 2 - Metoda WebQuest przy realizacji projektów dla szkół zgłoszonych do Festiwalu projektów edukacyjnych metodą WebQuest XI edycja
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli szkół uczestniczących w konkursie Festiwal Projektów Edukacyjnych metodą WebQuest XI edycja
Cele

zwiększenie świadomości uczestników w temacie realizacji projektów edukacyjnych

metoda WebQuest w realizacji projektów

instrukcja umieszczenia WebQuestów na bloggerze

Tematyka

Projekt edukacyjny realizowany w ramach konkursu  Festiwal projektów edukacyjnych metodą WebQuest XI edycja

Metoda WebQuest – założenia ogólne.

Prezentacja przykładowych WebQuestów

Szablon WebQuestu dla uczestników konkursu

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
0 zł