Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Portale i zasoby edukacyjne online przydatne w pracy nauczyciela (zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Portale i zasoby edukacyjne online przydatne w pracy nauczyciela (zdalnie)
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka
Liczba godzin:
2
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.