Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego (stacjonarnie, zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
900 zł