Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju - idea tutoringu
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
zainteresowanych nauczycieli
Cele

wyjaśnienie, czym jest tutoring i na czym polega jego idea.

Tematyka
  • założenia tutoringu
  • kim jest tutor
  • korzyści, jakie daje tutoring dla uczniów i nauczycieli

Termin: 10.05.2021 r. (poniedziałek), godz. 16.00-17.00

Wymiar
1 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
25 zł