Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela - wprowadzenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
nauczycieli różnych specjalności, wychowawców
Cele

ukazanie możliwości zastosowania wybranych technik TPB jako skutecznych narzędzi do zastosowania w pracy wychowawczej i w profilaktyce

Tematyka
  •  źródła i podstawy TPB
  • fobie, zaburzenia emocjonalne, trudności w wykonywaniu zadań, problemy w relacjach

Termin: 25.03.2021

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
35 zł