Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dla
nauczycieli chcących uzyskać uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu oraz dla pracowników przedsiębiorstw przyjmujących uczniów na praktyczną naukę zawodu i opiekunów uczniów - praktykantów
Cele
  • nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej
  • uzyskanie uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu
Tematyka
  • wybrane zagadnienia pedagogiki i andragogiki
  • elementy psychologii w nauce zawodu
  • podstawy metodyki kształcenia praktycznego – praktyka metodyczna 
Wymiar
48 godzin
Kierownik
Justyna Kopczyńska ()
Opłaty
480 zł