Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
SAMORZĄD UCZNIOWSKI - przygotowanie opiekunów Samorządów Uczniowskich do pełnienia swoich funkcji. Istota samorządności uczniowskiej.
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
opiekunów oraz liderów samorządów uczniowskich, innych zainteresowanych nauczycieli
Cele
  • podstawy prawne działanosci samorządu uczniowskiego
  • rola samorządności uczniowskiej w procesie wychowawczym i edukacyjnym
Tematyka
  • co to jest samorząd uczniowski?
  • rola samorządności uczniowskiej
  • samorząd uczniowski a prawo
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
35 zł