Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Strategie rozwiązywania zadañ na Egzaminie 8-klasisty- krótki przegląd.
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Języki obce
Dla
nauczycieli j. angielskiego przygotowujących do Egzaminu 8-klasisty.
Cele
uczestnicy poznają strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego


Tematyka
  • informacje na temat podstawy programowej, rodzaje zadań egzaminacyjnych
  •  ćwiczenia wspierające przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
  • przydatne formy i techniki pracy z zadaniami z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Termin: środa 24.03.2021. godz. 16.30-17.30

Wymiar
1 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
25 zł