Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak kształcić kompetencje czytelnicze u dzieci – uwzględniając edukację zdalną
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Dla
zainteresowanych nauczycieli
Cele

wzbogacenie warsztatu nauczyciela w sposoby, jak wspierać rozwój emocjonalny dzieci wykorzystując teksty literackie

 

Tematyka
  •  Co wiemy o czytaniu książek przez dzieci: diagnoza sytuacji czytelniczej, jak pracować z dziećmi aby wykształcić kompetencje czytelnicze, zalecenia metod i technik pracy z uczniami, błędy metodyczne w pracy z uczniami
  • Terapeutyczna rola książki: wykorzystanie książki do kształcenia takich wartości jak prawdomówność, szczerość, otwartość „Kłopot” I. Chmielewskiej
  • Znaczenie i budowa relacji międzyludzkich na przykładzie „Dwoje” I. Chmielewskiej

Termin 17.03.2021, godz. 16.00 -17.00

Wymiar
1 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Opłaty
25 zł