Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami - przykłady działań
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli szkół podstawowych wszystkich przedmiotów
Cele

upowszechnienie metod pracy z uczniami wspierających przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty przez nauczycieli wszystkich przedmiotów

Tematyka
  • źródła informacji o egzaminie (podstawy prawne, typy zadań, przykładowe materiały).
  • przykładowe metody pracy z uczniami pod kątem usprawniania umiejętności najczęściej sprawdzanych podczas egzaminów.

Termin:

24.03. 2021, godz.: 17.00-18.00

Wymiar
1 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
25 zł