Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Ponadnarodowa mobilność uczniów POWER – możliwości dla szkół – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dla
nauczycieli szkół chcących rozpocząć aplikowanie do programu POWER
Cele
  • poznanie zasad funkcjonowania programu i dokumentacji w programie POWER
  • poznanie dobrych praktyk w programie POWER
Tematyka
  • poznanie programu POWER, zasad aplikowania, prowadzenia i  rozliczenia projektu
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Justyna Kopczyńska ()
Opłaty
30 zł