Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji dla nauczycieli SPS w Chełmnie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
dla nauczycieli SPS w Chełmnie
Cele
  • zwiększenie skuteczności działań nauczycieli na rzecz zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi poprzez metodę nauczania przez dociekanie
  • przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń
  • kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
Tematyka

1. Przedstawienie znaczenia metody eksperymentu w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. Charakterystyka postawy badawczej nauczyciela i ucznia.

3. Analiza przydatności dydaktycznej metody eksperymentu.

4. Przedstawienie możliwości kształtowania u uczniów rozumienia i stosowania metody eksperymentu w ramach przedmiotów ścisłych.

5. Planowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metody eksperymentu.

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
0 zł