Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Seminarium dla pedagogów szkolnych - pomoc psychologiczno-pedagogiczna po roku pandemii
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Dla
pedagogów i psychologów szkolnych
Cele

- wspieranie pedagogów szkolnych w realizowaniu swoich zadań oraz rozwijanie ich kompetencji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Tematyka
  • rodzaje zadań psychologa i pedagoga z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej po pandemii
  • ukierunkowanie działań pedagoga i psychologa szkolnego w realizacji pomocy
  • jak wspierać wychowawców w realizacji pomocy uczniom w klasie oraz nauczycieli przedmiotu w realizacji zadań pomocowych po pandemii
  • jakie narzędzia i zasady szkolne mogą okazać sie niezbędne w realizacji pomocy w szkole

Seminarium prowadzi Wiesława Kuban

Termin seminarium 11.05.2021r., godz. 17.00-20.00 + godzina konsultacji

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
60 zł