Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie robotów do nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej (stacjonarnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Wykorzystanie robotów do nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej (stacjonarnie)
Kierownik
Małgorzata Pawłowska
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.