Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Współpraca z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dla
nauczycieli przedmiotów zawodowych, kierowników kształcenia praktycznego
Cele
  • poznanie zasad i możliwości współpracy szkół z pracodawcami zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • poznanie dobrych praktyk w tym zakresie
Tematyka
  • obowiązujące prawo w zakresie współpracy szkół z pracodawcami
  • organizacja szkoleń branżowych dla nauczycieli zawodu we współpracy z pracodawcami
  • organizacja praktyk zawodowych uczniów
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Justyna Kopczyńska ()
Opłaty
30 zł