Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kształtowanie postaw równościowych wśród kadry nauczycielskiej (stacjonarnie, zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Kształtowanie postaw równościowych wśród kadry nauczycielskiej (stacjonarnie, zdalnie)
Kierownik
Dorota Andrzejewska
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.