Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Wykorzystanie programów unijnych w kształceniu zawodowym uczniów i nauczycieli – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dla
nauczycieli zainteresowanych pozyskiwaniem środków unijnych na kształcenie zawodowe
Cele
  • poznanie programów unijnych, np. ERASMUS+, RPO, POWER i zasad ich funkcjonowania
  • przykłady dobrych praktyk
Tematyka
  • możliwości szkół  w pozyskiwaniu funduszy unijnych na kształcenie zawodowe uczniów i pracowników
  • wykorzystanie programów unijnych na finansowanie szkoleń branżowych nauczycieli
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Justyna Kopczyńska ()
Opłaty
30 zł