Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w mierzeniu osiągnięć uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w mierzeniu osiągnięć uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Kierownik
Zofia Spalińska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.