Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Dokumentacja programów unijnych – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dla
nauczycieli zainteresowanych koordynowaniem projektami unijnymi - koordynatorów projektów unijnych
Cele
  • poznanie zasad wypełniania dokumentacji unijnej
Tematyka
  • Europass, CV Mobilność, ECVET, umowy, porozumienia, inne dokumenty niezbędne w prowadzeniu projektów unijnych
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Justyna Kopczyńska ()
Opłaty
40 zł