Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nauka zabawą poprzez Challenge
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Nauka zabawą poprzez Challenge
Kierownik
Justyna Miklaszewska-Polcyn
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.