Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Angielski mimochodem, czyli elementy języka obcego na innych przedmiotach
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska-Polcyn (881-93-00-97)
Współprowadzący
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85),
Opłaty
900 zł