Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
W trosce o kondycję psychiczną nauczyciela – jak pokonać stres i wypalenie zawodowe
Dane formy doskonalenia
Tytuł
W trosce o kondycję psychiczną nauczyciela – jak pokonać stres i wypalenie zawodowe
Kierownik
Dorota Andrzejewska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.