Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Taniec i ruch w edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
1200 zł