Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
ZS CKU w Gronowie
Cele
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie usprawniania technik, form i metod pracy z uczniami, służącym uczeniu się.
Tematyka
  • psychologiczne aspekty uczenia się
  • różne style uczenia się
  • preferencje sensoryczne a metody nauczania
  • uczenie się przez doświadczenie i inne sposoby zaangażowania ucznia w proces lekcyjny.
  • narzędzia służące motywowaniu ucznia do uczenia się
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Współprowadzący
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90),
Opłaty
0 zł