Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Canva w edukacji dla konsultantów KPCEN w Toruniu
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli konsultantów KPCEN w Toruniu
Cele

omówienie możliwości Canvy i ćwiczenia na wybranych narzędziach graficznych możliwych do wykorzystania
w pracy konsultanta: prezentacja multimedialna, plakat, film, mapa myśli,

Tematyka

1. Canva dla edukacji – prezentacja narzędzi

2. Praca warsztatowa na poszczególnych narzędziach:

a) prezentacja multimedialna

  • prezentacja multimedialna jako narzędzie do planowania pracy trenera
  • struktura slajdu
  • cechy dobrej prezentacji

b) film

c) plakat

d) mapa myśli

3. Praca synchroniczna i asynchroniczna na platformie Canva

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
0 zł