Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wychowawcza rola nauczyciela w bezpośredniej komunikacji z rodzicami i uczniami - sposoby na prowadzenie godzin wychowawczych oraz spotkań z rodzicami.
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
900 zł