Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs dla opiekunów stażu – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli przygotowujących się do funkcji opiekuna stażu lub pełniących tę funkcję
Cele

- zapoznanie z podstawami andragogiki

- pogłębienie wiedzy na temat przepisów prawa z zakresu awansu zawodowego i innych przepisów prawa oświatowego

- zapoznanie z zasadami obserwacji lekcji

- współczesne kierunki rozwoju dydaktyki i metodyki nauczania

Tematyka

- metodyka pracy z dorosłymi

- coaching i mentoring – wykorzystanie w pracy opiekuna stażu

- jak obserwować i być obserwowanym – przygotowanie do lekcji otwartych

- nowoczesne metody nauczania, innowacje pedagogiczne

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
110 zł