Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Barometr zawodów, czyli czarodziejska kula doradcy zawodowego – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe
Dla
nauczycieli doradztwa zawodowego, pedagogów, nauczycieli wychowawców
Cele

- zapoznanie uczestników z narzędziem Barometr zawodów

Tematyka

- poznanie narzędzia Barometr zawodów

- planowanie pracy doradcy zawodowego z wykorzystaniem Barometru zawodów

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
55 zł