Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Język obcy na egzaminie zawodowym w technikum – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dla
nauczycieli języków obcych uczący języka zawodowego w technikum
Cele
  • przygotowanie nauczycieli j.obcych do realizacji podstawy programowej z języka obcego zawodowego oraz do prowadzenia zajęć z JOZ w technikum
Tematyka
  • podstawa programowa i wymagania egzaminacyjne z języka obcego zawodowego w technikum i sposoby przygotowania ucznia do egzaminu zawodowego w technikum
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Justyna Kopczyńska ()
Opłaty
30 zł