Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metody rozwijające kreatywność dzieci i młodzieży (zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Metody rozwijające kreatywność dzieci i młodzieży (zdalnie)
Kierownik
Barbara Iwanowska
Liczba godzin:
2
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.