Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Gotowość do zmiany zawodowej, motywacja i automotywacja – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe
Dla
nauczycieli doradztwa zawodowego, pedagogów, nauczycieli wychowawców
Cele

- zapoznanie nauczycieli z technikami motywującymi ucznia

Tematyka

- wykorzystanie potencjału ucznia w procesie motywacji i automotywacji do zmiany zawodu

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
44 zł