Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Podstawowe narzędzia coachingowe do wykorzystania na zajęciach doradztwa zawodowego – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe
Dla
nauczycieli doradztwa zawodowego, pedagogów, nauczycieli - wychowawców
Cele

- zapoznanie uczestników z metodą coachingu i korzystaniem z narzędzi coachingowych

Tematyka

- przykłady narzędzi coachingowych do zastosowania w doradztwie zawodowym

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
44 zł