Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (stacjonarnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (stacjonarnie)
Kierownik
Barbara Iwanowska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.