Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Biblioteka szkolna ciekawym i atrakcyjnym miejscem w szkole – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli bibliotekarzy
Cele

- wspieranie nauczycieli bibliotekarzy w realizowaniu zadań biblioteki szkolnej

Tematyka

- metody pracy z czytelnikiem

- jakie książki chętnie czytają dzieci

- jak zaprojektować przestrzeń czytelniczą

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Opłaty
88 zł