Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dla
nauczycieli języka rosyjskiego
Cele
  • przygotowanie nauczycieli języka rosyjskiego szkół średnich do realizacji podstawy programowej i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego
Tematyka
  • analiza podstawy programowej w kontekście matury i wprowadzanych zmian
  • przykłady zadań maturalnych
  • przykłady wypowiedzi
  • omówienie i analiza oceniania wypowiedzi ustnej i pisemnej
  • zastosowanie kryteriów do oceny przykładowych wypowiedzi
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Justyna Kopczyńska ()
Opłaty
40 zł