Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Interpretacja tekstów literackich w oparciu o autorską metodę KLU – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli polonistów, nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli w świetlicach szkolnych
Cele

- zapoznanie nauczycieli z wybranymi technikami interpretacji tekstów literackich w ramach autorskiej metody KLU

Tematyka

- rodzaje technik innowacyjnych

- zadania dydaktyczne

- rola i zadania animatora zajęć prowadzonych metodą KLU

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
88 zł