Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak rozwijać umiejętność kreatywnego pisania – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli polonistów w szkołach podstawowych
Cele

- doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie metod rozwijających u uczniów umiejętność pisania

Tematyka

- przegląd metod wspierających rozwój umiejętności kreatywnego pisania

- kreatywne pisanie a formy pisemne na egzaminie ósmoklasisty

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
44 zł