Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kreatywność na lekcji języka obcego (angielski/hiszpański) jako kompetencja kluczowa – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli języka angielskiego szkól podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego
- wskazanie przykładów na rozwijanie twórczego myślenia na lekcji angielskiego

Tematyka

- kreatywność w nauczaniu języka obcego – od teorii do praktyki

- przykłady ćwiczeń i projektów rozwijających twórcze myślenie na zajęciach języka obcego

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
44 zł