Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie podstawowym A1
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także na pozostałych poziomach edukacyjnych
Cele

- rozwój kompetencji językowych od podstaw (poziom A1)

Tematyka

- zagadnienia leksykalno-gramatyczne

- rozwijanie umiejętności językowych do poziomu A2

Wymiar
100 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
1100 zł