Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B1 plus
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli na wszystkich poziomach edukacyjnych, którzy osiągnęli poziom A2 plus/B1 znajomości języka hiszpańskiego
Cele

- rozwój kompetencji językowych do poziomu B2

Tematyka

- zagadnienia leksykalno-gramatyczne

- rozwijanie umiejętności językowych do poziomu B2

Wymiar
100 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
1100 zł