Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie zaawansowanym B2 plus
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli na wszystkich poziomach edukacyjnych, którzy osiągnęli poziom B1plus/B2 znajomości języka hiszpańskiego, zainteresowanych zdaniem egzaminu DELE B2 w celu m.in. zdobycia kwalifikacji do nauczania przedmiotu w klasach dwujęzycznych
Cele

- rozwój kompetencji językowych do poziomu C1

Tematyka

- zagadnienia leksykalno-gramatyczne oraz rozwijanie umiejętności językowych na poziomie B2 plus

Wymiar
100 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
1350 zł