Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Kierownik
Marzenna Wierzbicka
Liczba godzin:
5
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.