Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Organizacja i zasady funkcjonowania świetlic szkolnych – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli w świetlicach
Cele

- wspieranie nauczycieli w realizowaniu zadań świetlic szkolnych

Tematyka

- podstawy prawne funkcjonowania świetlic

- jak zaplanować i zrealizować zajęcia dla dzieci

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Opłaty
88 zł