Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Potencjał edukacyjny monomitu Josepha Campbella – pomysł na opowiadanie twórcze – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczyciele poloniści – szkoła podstawowa
Cele

- zapoznanie z ideą monomitu

- doskonalenie umiejętności redagowania opowiadania twórczego

Tematyka

- przybliżenie schematu monomitu;

- ćwiczenia redakcyjne

- zapoznanie z punktacją opowiadania wg CKE

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Karolina Szostak-Lubomska (797-46-66-48)
Opłaty
33 zł