Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Przyjazne powtórki z języka polskiego: Quizizz, Genially, Canva – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli polonistów w szkołach podstawowych
Cele

- doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK do powtórek materiału

Tematyka

- programy: Quizizz, Genially, Canva a uczenie się na błędach

- wykorzystanie TIK do powtórek treści podstawy programowej języka polskiego (przykłady dobrych praktyk  i opracowanie własnych projektów)

- ocena skuteczności narzędzi TIK

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
88 zł