Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Innowacyjny nauczyciel języka polskiego
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli polonistów w szkołach podstawowych
Cele

- zapoznanie nauczycieli z innowacyjnymi metodami pracy

Tematyka

- innowacyjne metody pracy

- lekcje odwrócone

- gamifikacja na lekcjach języka polskiego

- sposoby na lekturę

- jak zachęcać uczniów do pisania

Wymiar
18 godzin
Kierownik
Karolina Szostak-Lubomska (797-46-66-48)
Opłaty
0 zł